Fast Fords Estonia

FastFords Estonia (FFE) on suurim ja aktiivseim Eestis tegutsev Ford marki sõidukite omanikke ja huvilisi ühendav klubi. Foorumipõhiselt on oskusi, muljeid ja teadmisi jagatud alates 2003 aastast, 2007 aasta teisest poolest tegutseme aktiivselt juba MTÜ-na.

Klubi eluolu ja üritusi korraldab MTÜ eestseisus koostöös aktiivsemate liikmetega. Läbi aegade on eelkõige ürituste korraldamisel abiks olnud ka mitmeid sponsoreid, kes on toetava õla alla pannud kas finantsiliselt või materiaalselt.

FFE eesmärgid:
- koondada Fordide omanikke ja huvilisi üle Eesti;
- olla kasulikuks infoallikaks kogemuste ja teadmiste vahendamisel nii autode kiiremaks ja kaunimaks ehitamisel kui ka igapäevasel hooldusel;
- tutvustada põgusalt Fordi mudelivalikut läbi aegade ka neile, kel kokkupuude Fordidega senimaani puudub;
- korraldada ühiseid üritusi.